ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ


SAVTEK SAVUNMA SANAYİİ çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini genel amaç olarak benimsemiştir.
Bu amacın başarılması için; Üretim hatlarındaki tüm operasyonlarında ve ürünlerinde çevresel gözden geçirme faaliyetlerini yürütecektir. Çevresel açıdan sürekli gelişmeyi sağlayacaktır. Çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uyacaktır. Kirlenmenin önlenmesi için;
1- Yeni ürün, proje ve operasyonlarında çevre faktörünü dikkate alacaktır.
2- Ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması için daha az kirletici özelliği bulunanları araştıracaktır.
3- Atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalar yapacaktır.
4- Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik için enerji, su ve doğal kaynakların tüketiminde tasarruf sağlayacaktır.
5- Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenleyecektir.
SAVTEK SAVUNMA SANAYİİ Çevre Politikası’nı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacak ve alınan kararların takipçisi olacaktır.